Eerste steen voor nieuwe lokalen Haaltertse KSA’s werd gelegd

Op 26 augustus werd de eerste steen gelegd van de nieuwe lokalen van KSA Sint-Jan en KSA Sint-Lut van Haaltert. Samen met lokaal bestuur Haaltert ijvert de vzw De Jeugd van Lut & Jan al jarenlang voor de nieuwe lokalen. Nu is het eindelijk zover.

Samenwerking 

Lokaal bestuur Haaltert kocht 2 terreinen aan. Via het recht van opstal heeft de vzw een bouwplek voor de nieuwe lokalen in de Wypenstalstraat in Haaltert.

De bouw van het jeugdlokaal wordt grotendeels gefinancierd door het lokaal bestuur, aangevuld met alle financiële middelen van de KSA’s en de vzw De Jeugd van Lut & Jan.

Burgemeester Veerle Baeyens:

“Bewust investeren in veilige en kwalitatieve gebouwen is één van onze beleidsdoelstellingen. Deze jeugdbewegingen zitten al jaren zonder eigen lokalen. Door de aankoop van de terreinen in de Wypenstalstraat en een grote investeringssubsidie vanuit het lokaal bestuur, komt hier nu eindelijk verandering in. Onze jeugd verdient een veilige en gezonde huisvesting voor hun activiteiten. Dit bouwproject is een mooie samenwerking tussen het bestuur en de jeugdbewegingen.”

Steunen

Wil je de bouw nog sponsoren? Dan kan je voor meer info terecht bij voorzitter Henk Lauwerys op 0479 27 72 52 of info@vzwjlj.be.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Je kan storten op rekeningnummer BE98 7865 8704 5293 van “vzw KSA Nationaal” met vermelding: “Bouw – VZWJLJ – je naam – je adres”.

Volg de Facebookpagina https://www.facebook.com/JeugdLutJan en de website www.vzwjlj.be om op de hoogte te blijven van de activiteiten en de bouw van het jeugdlokaal van de KSA’s.