Haaltert start met geveltuinen

Vanaf 1 juli kunnen inwoners in Haaltert een geveltuin aanvragen, wanneer ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je gevel bijvoorbeeld grenzen aan de stoep of een ander deel van de openbare weg die aan de straat grenst. Geveltuinen zijn goed voor mens en klimaat, daarom ondersteunt lokaal bestuur Haaltert dit initiatief graag door de voorbereidende werken gratis uit te voeren. Zo werken we samen aan een klimaatbewust Haaltert.

Goed voor mens en klimaat

Bij een geveltuin wordt verhard materiaal uitgebroken. Zo infiltreert het regenwater in de bodem en stroomt het niet zinloos weg in de riolering. De planten in zo’n geveltuin bieden ook schuilplaatsen voor insecten en vogels, en vergroten de biodiversiteit. Geveltuinen zorgen daarnaast ook voor kleurrijke, sfeervolle straten en bevorderen sociaal contact.

Phaedra Van Keymolen, schepen van leefmilieu: “Met deze klimaatadaptieve maatregel willen we de biodiversiteit versterken door te ontharden want geveltuinen nemen CO² op, zorgen voor verkoeling, berging van water, betere luchtkwaliteit en vooral ook voor kleurrijke en sfeervolle straten.”

Geveltuinen in Haaltert

Lokaal bestuur Haaltert ondersteunt dit initiatief door de voorbereidende werken van een geveltuin gratis uit te voeren. De aanvrager moet dus alleen de planten aankopen en planten. De gemeente voorziet ook een geveltuinbordje om de geveltuin extra in de kijker te zetten en de buurt te inspireren.

Op de website www.haaltert.be/geveltuin vinden inwoners het reglement, mogelijke schetsen en een inspiratielijst met planten. Een geveltuin aanvragen kan vanaf 1 juli 2021 eenvoudig via het e-loket. Het formulier is te vinden via www.haaltert.be/geveltuin

Burgemeester Veerle Baeyens: “Breng via een kleine inspanning wat meer groen in onze straten. Gevels en mensen fleuren ervan op!”