Hevige regenval erkennen als ramp……

 De hevige regenval van zondag heeft voor heel wat wateroverlast en schade gezorgd. We kregen al veel vragen van inwoners om dit als ramp te laten erkennen. Deze bevoegdheid ligt niet bij de gemeente. Burgers moeten hiervoor zelf een melding doen bij het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Als de ramp via hen erkend wordt, kunnen burgers een vergoeding krijgen voor de geleden schade. Burgers moeten de schade binnen de 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel melden bij het Vlaams Rampenfonds. Zij verzamelen alle schademeldingen. Na de einddatum om de schade te melden start het Vlaams Rampenfonds een onderzoek om het uitzonderlijk weersverschijnsel eventueel als ramp te erkennen. Deze schademelding is geen aanvraag om een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds te krijgen. Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een eventuele erkenning als ramp. Schaden melden via het rampenfonds Online Inwoners kunnen de schade het best melden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit heeft volgende voordelen: Je hebt de garantie dat je melding correct en tijdig werd ingediend; Je ontvangt een ontvangstbevestiging en een persoonlijk meldingsnummer; Je ontvangt na de eventuele erkenning als ramp automatisch een melding dat je schade (al dan niet) gelegen is in een als ramp erkende gemeente en dat je eventueel een aanvraag voor een vergoeding van het Vlaams Rampenfonds kunt indienen via het e-loket; de informatie die via het e-loket gevraagd wordt volstaat om je melding correct te verrichten. Je hoeft geen bijlagen toe te voegen aan je melding. Op papier Als je je schademelding liever via een formulier indient, dan kan je het meldingsformulier downloaden. Stuur het ingevulde meldingsformulier naar het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of naar het adres van het Vlaams Rampenfonds vermeld in het formulier. Bij je schademelding hoef je geen bijlagen toe te voegen.